Do sudskog uverenja o nekažnjavanju u dva klika i bez čekanja u redovima

Do sudskog uverenja o nekažnjavanju u dva klika i bez čekanja u redovima

Ukoliko Vam se dopada portal Nova Energija, pozivamo Vas da nam se pridružite na konferenciji Blogomanija u Habakuku, Pohorje od 08.06. do 12.06. pogledajte ovde

Iz Ministarstva pravosuđa Hrvatske objavili su da će građani od ponedeljka, 19. juna, putem sistema e-Građani moći da zatraže dobijanje uverenja kojim se potvrđuje da se protiv osobe pred opštinskim i županijskim sudom ne vodi postupak za kaznena dela koja se progone po službenoj dužnosti.

To uverenje dokazuje da: nije doneseno pravomoćno rešenje o provođenju istrage, da ne postoji potvrđena optužnica, da nije donesena presuda o izdavanju kaznenog naloga te da nije donesena nepravomoćna presuda.

Zahtev za izdavanjem uverenja fizičke osobe od ponedeljka, 19. juna, moći će podneti putem sistema e-Građani za svrhe za koje se, u skladu sa Zakonom o sudskim taksama, ne naplaćuje sudska taksa, a uverenje će im biti dostavljeno u “Lični korisnički servis” u sistemu e-Građani, a po izboru i na adresu elektronske pošte.

Ako je uverenje potrebno u bilo koju drugu svrhu ili ako je osoba oslobođena od plaćanja sudskih taksi prema drugoj osnovi, predaja zahteva i izdavanje uverenja obavlja se na opštinskim sudovima i njihovim stalnim službama nezavisno od mesta prebivališta fizičke osobe, odnosno sedišta pravne osobe.

Detalji o predaji zahteva na sudu dostupni su na Središnjem državnom portalu. 

Sva uverenja da se ne vodi kazneni postupak, bilo da su izdata kroz sistem e-Građani ili na sudu, biće izdana s elektronskim potpisom te ih stoga više ne potpisuju službenici suda niti se na njih stavlja pečat suda.

Uskoro i ePodnesak

Iz Ministarstva pravosuđa podsećaju da su krajem 2015. godine, u svrhu pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije s građanima, omogućili izdavanje zemljišnih izvoda sa svojstvom javne isprave putem ličnog korisničkog servisa u sistemu e-Građani i od strane javnih beležnika i advokata.

Od 15. marta 2017. u celoj Hrvatskoj omogućeno je i e-podnošenje predloga za upis u zemljišne knjige što znači da je, nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora i overe kod notara, ugovor moguće proslediti putem Interneta od javnog beležnika ili advokata na sprovđenje u katastar opštinskog suda.

Osim tih usluga, od aprila 2017. na kaznenom odeljenju Vrhovnog suda RH u primeni je Integrisani sastav za upravljanje sudskim predmetima (eSpis) koji omogućava strankama i njihovim punomoćnicima praćenje toka i dinamike rešavanja kaznenih predmeta putem javne i besplatne usluge Ministarstva pravosuđa, e-Predmet, uz izuzetak kaznenih maloletničkih predmeta, predmeta ratnog zločina te predmeta iz nadležnosti USKOK-a, koji se zbog sigurnosnih razloga, ne objavljuju putem e-Predmeta.

Važan korak u smeru poboljšanja kvaliteta pravosuđa učinjen je i sprovođenjem pilot projekta ePodnesak započetog u martu 2017. na Prekršajnom sudu u Varaždinu.

S obzirom na to da policija godišnje dostavi prekršajnim sudovima otprilike 115 hiljada predmeta, cilj projekta je omogućiti dostavu ovih predmeta digitalnim putem odnosno bez nepotrebne papirologije. Tokom projekta proučiće se prednosti i mogući nedostaci u ovom načinu dostave kako bi se na vreme mogli ukloniti jer je konačni cilj uvođenje sastava ePodneska na sve prekršajne sudove u Hrvatskoj, a time i ušteda vremena, ubrzanje postupka potrebnog za pokretanje postupka te brži i efikasniji pristup sudovima.

Izvor: jutarnji.hr
Foto: Pixabay

(Visited 69 times, 1 visits today)

Facebook comments


Komentari

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Pravila korišćenja sadržaja

Korišćenjem i preuzimanjem materijala i dokumentacije sa sajta, prihvatate u potpunosti uslove i pravila upotrebe koji su opisani u ovom obaveštenju.

 

Delovi sajta i informacije nađene na njemu ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez jasnog navođenja izvora i autora pre samog sadržaja, kao i nakon cele objave.

 

Svi sadržaji i informacije na veb sajtu NovaEnergija.net predstavljeni su čitalaštvu na uvid u najboljoj nameri, i redakcija veruje da su tačni. Međutim, NovaEnergija.net ne pruža bilo kakve garancije u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne može biti odgovorna za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informacija sa ovog sajta. Informacije mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

 

NovaEnergija.net ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica, a koja su vezana linkom sa stranicama veb sajta NovaEnergija.net. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan sajt, vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata.

 

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Beogradu, Srbija. Veb sajt NovaEnergija.net zadržava pravo da pokrene postupke i pred sudovima drugih zemalja u cilju zaštite sopstvenih prava.

CLOSE
CLOSE